“Vitarka badhane pratipaksha bhavanam” 

-YS 2:33 “for every negative tendency of the mind, cultivate a positive counterpart.”

 

 Een echte Yogi
Iedere dag Yoga. Vegetarisch, nee, veganistisch eten. Niet roken, niet drinken.
Geen stimulerende of verdovende middelen gebruiken. Geweldloos communiceren en handelen.

Dat zijn zo’n beetje de dingen waar een echte Yogi zich goed bij voelt.

 Iedere dag ?
“when in a day you eat, you also practice.” – T. Krishnamacharya
Of we het nu willen of niet, ons fysieke lichaam is cyclisch van aard, slaapt waakt beweegt en vraagt om voeding. De meest opvallende cycli waar ons lichaam aan deelneemt zijn die van de slaap en het waken, eten, drinken en bewegen. De houdingen van Yoga zijn buitengewoon en daarmee doorbreken ze de cycli waar ze onze bewegingen vertragen en het welzijn belemmeren. Daar waar de wisselende seizoenen en anderzijds de veranderingen in de ervaring van het leven voor aanpassingsproblemen en disbalans kunnen zorgen, stabiliseert de dagelijkse beoefening van Yoga de geest door de invloed van de zintuigen ermee in balans te brengen.
Mag ik geen vleesch ?
“brahmarpanam brahma havir
brahmagnau brahmana hutam
brahmaiva tena gantavyam
brahma-karma-samadhina.”
(The act of offering is Brahman. The offering itself is Brahman. The offering is done by Brahman in the sacred fire which is Brahman. He alone attains Brahman who, in all actions, is fully absorbed in Brahman.) – Gita 4:24
Dit is zo’n beetje het meest bekende gebed voor het eten in India. Je verdiepen in het begrip van ‘Brahman’ (niet te verwarren met Brahma – de schepper) vernietigd in feite iedere handgreep op wat de geest voor waar aanneemt. Het is daarom hét middel bij uitstek om een realisatie van non-dualiteit teweeg te brengen. Brahman is de allesomvattende, datgene waar de geest zich niet van kan onderscheiden.
“Je bent wat je eet en wat je eet, dat ben jij. Wanneer je ziet dat je zelf het voedsel bent, is je realisatie compleet.” – zou een vrije vertaling van deze tekst uit de Baghavad Gita kunnen zijn.
Als alles dus in feite alles is, dan eet alles ook alles. De natuur laat dit – op gracieuze wijze – ook zien. Vlees, vis, wijn, tabak of wiet, het is sowieso voedsel voor Brahman (asfalt, beton, glas en plastic ook). Brahman maakt zich op geen enkele manier druk over wat wel of niet te eten, want in Brahman ontstaat en verteert alles. De vereenzelviging met Brahman is de ultieme realisatie, het hoogste doel van Yoga. Je mag dus gewoon alles eten.
Geen goed of fout
” Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. “ 
– De Bijbel, 1 Korinthiers 10:23 
Het vegetarische of veganistische dieet is een van de belangrijkste elementen van de beoefening van Yoga. In Yoga-kringen wordt vaak gesproken over het ‘ethische’ argument tegen het eten van dieren dat stoelt op ‘Ahimsa’ – geweldloosheid. Daar mag ‘Asteya’ niet stelen dan nog even bij, wat mij betreft. Ahimsa en asteya zijn respectievelijk de eerste en vierde regels van de ‘tien geboden’ van de Yoga Sutra’s, doorgaans gebruikt als richtlijnen voor de levenshouding van de Yogi.
Ethiek is abstract en filosofisch, voor veel vleesetende mensen is het ‘ethische argument’ daardoor moeilijk te verenigen met de letterlijkheid van de roep van ‘het lichaam dat gevoed wordt’ (Annamaya kosha) en die vlees ‘gewoon lekker’ vinden. Voor de Yogi betekent de filosofisch grondslag voor zijn keuze een ander soort beproeving; zich onthouden van een oordeel (Himsa) over degenen die bijdragen aan het waargenomen geweld (Himsa) tegen dieren.
Praktisch blijven
“Ja, het is gezonder voor een roker om aan sport te gaan doen dan om op de bank te blijven zitten; beter nog dan te gaan sporten zijn ademhalingsoefeningen en Yoga; maar beter nog dan dat is om te stoppen met roken, want dat geeft onmiddellijk ademruimte en gezondheid terug.” – vrij vertaald uit de Baghavad Gita 12:12
Yoga is juist zo doeltreffend vanwege de fysieke component van de beoefening. Het volledig met de aandacht opgaan in de fysieke vorm leidt tot het inzicht dat eraan voorbijgaat; waarom kijken we niet eerst even naar wat het lichaam ons vertelt ?
Bij het afbreken van weefsel (vlees ja) komt urinezuur vrij, dat naast Jicht – een zeer pijnlijke ontsteking van de gewrichten – en nierstenen bijdraagt aan verzuring van de spieren. Yoga is gericht op het soepel houden van de gewrichten en het flexibel en krachtig houden van de spieren. Een dieet waarin vlees zit is om die reden contraproductief. Daarnaast is het spijsverteringskanaal van een mens bijna twee keer zo lang als dat van een carnivoor; wat bij een tijger binnen een paar uur is verteerd ligt bij de mens tussen de 20 en 72(!) uur in de darmen. Bij het rottingsproces dat na 24 uur intreedt komen naast het urinezuur nog andere zeer verzurende stoffen vrij. De buigingen en draaiingen in de beoefening van Yoga vinden grotendeels plaats in het gebied van de romp. Moeilijk verteerbaar en verzurend weefsel dat in de darmen blijft hangen is daarom onwenselijk in de dagelijkse beoefening van Yoga. In de regel past de sporter zijn dieet aan; de Yogi doet dat net zo.
 Geen ethische filosofie voor nodig !
Water en wijn
“and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew.” – de Bijbel, Johannes 2:9
In het westen zijn we zuinig op ons wijntje. Drink ‘met mate’ en gezellig sociaal naar het café zijn een Yoga van onze cultuur : verbinding maken en tezelfdertijd jezelf te leren kennen. Niet zo vreemd dat er bier- en wijnyoga gegeven wordt (naast de wietyoga). Het effect van drank is nèt Yoga :  het beïnvloedt je biochemie, je probeert in balans te blijven en filosofeert over het leven en de vrijheid.
Waar de oude Indiase filosofie vaak wordt afgedaan als ‘zweverig’, zijn we bereid om via de achterdeur onze eigen versie van ‘de mystieke ervaring’ toe te laten. Je zou kunnen zeggen dat zowel Yoga als wijn uitnodigen tot zelfreflectie en om ‘uit de comfort-zone’ te stappen.
De kracht van intenties
“The road to Hell is paved with good intentions.” – Auteur onbekend
De kracht van waarachtige Yoga komt van binnenuit omdat datgene dat alles met elkaar verbind uit bewustzijn bestaat. “Bewustzijn’ is misschien een moeilijk definieerbaar begrip, maar de conclusies van de moderne quantum-mechanica zijn net zo moeilijk te bevatten, zelfs voor de geleerden. De verbindende factor tussen de oude en de nieuwe wetenschap is de realisatie dat er een reëel verband is tussen wat we observeren en onszelf. Dat verband noemen we Yoga en bewustzijn.
Het mooie is dat we op kleine schaal richting mogen geven aan dat bewustzijn door middel van intenties. Wanneer we daarin steeds oplettender te werk gaan worden de resultaten in de fysieke werkelijkheid steeds beter zichtbaar. De kennis die daardoor ontwikkeld wordt is niet alleen voor onszelf maar kan ook worden doorgegeven. Op die manier co-creëren we de realiteit.
Er is natuurlijk wel meer nodig dan goede intenties alleen; het ondernemen van stappen die in overeenstemming zijn met je intenties is een ware kunst.
Het is precies als leren lopen. Bij leren lopen hoort vallen en opstaan. Het grootste struikelblok is de eigen geest; vallen kan ons de oorspronkelijke intentie doen vergeten en zo dwalen verreweg de meesten van ons in de mysterieuze wereld van vallen en opstaan. Yogafilosofie noemt die wereld “Samsara”, onze Christelijke cultuur herkent die staat van zijn als “de eeuwige hel”.
De wijn van welzijn
“Who 
am
 I
 to
 decide
 whether
 Krishnamacharya
 is
 a
 yogin
 or
 a
 bhogi
 (sensualist)?
“ 
– TKV Desikachar, zoon van T Krishnamacharya de grondlegger van de hedendaagse Yoga beoefening.
Yoga is geen Bhoga. Een realisatie die bij de beoefening van Yoga hoort is hoe je terug te trekken uit de zintuigelijke wereld (Pratyahara). Te diep in het glaasje kijken kan hetzelfde veroorzaken, maar dan is van balans geen enkele sprake meer. Naast het fysieke lichaam zelf, wordt de beoefening van Yoga erdoor geschaad. En hoe staat het dan met ‘een beetje wijn’? Dat een matige consumptie van wijn gezond kan zijn staat vast. Een lager risico op hart- en vaatziekten, dementie en zelfs een lager risico op longkanker, dat is niet mis.
Een gezonde levensstijl zonder enige vorm van alcohol doet echter precies hetzelfde en sluit de bijwerkingen van het medicinale gebruik van alcohol zoals : duizeligheid, uitdroging, verslaving, leverschade, verminderde reactie snelheid en het verlies van de zelfbeheersing uit.
Het lijkt erop dat alcohol gezond is voor mensen die niets of weinig doen om zichzelf gezond te houden; dit geldt dus niet voor iemand die Yoga beoefend. Yoga is een zeer gespecialiseerde vorm van preventieve gezondheidszorg; het welzijn van het hart, de bloedvaten, dementie en longkanker zijn slechts enkele gebieden waarop deze holistische levensblik zich richt. Osteoporose, rugklachten, beroertes, vruchtbaarheid, lever, darm en nier-functie…de lijst gaat maar door. Los van de fysieke gezondheid is Yoga even sterk in het behouden van de psychische balans; helderheid van geest (Viveka) en onthechting (Vairagyam).
De vraag is dus niet ‘is alcohol slecht?’ maar ‘waarom zou je het drinken?’
Santosha
On this path no effort is wasted, nor is there any danger of adverse effects.

Even a little practice of this Yoga protects one from great fear.” – Baghavad Gita 2:40

Waar het op neerkomt is dat een Yogi tevreden is met Yoga. We maken in ons leven en ontwikkeling allemaal een klim, piek en dalfase mee.
De beoefening van Yoga, of die nu breed is of smal, geeft ruimte voor beschouwing. Het van binnenuit beschouwen van hoe we ons gedragen tijdens de verschillende fasen van het leven brengt ‘Santosha’ voort. Gewone ‘tevredenheid’ kan gelatenheid betekenen, een onverschilligheid die is gebaseerd op onwetendheid en frustratie. Bij Santosha hoort de realisatie van onuitblusbaar plezier. Plezier over het in leven zijn en het eeuwige ontvouwen van de werkelijkheid. Dankbaarheid die groeit en vertakt als een boom om alles dat ontvangen wordt te mogen ervaren. Santosha wordt vergezeld door een gezonde dosis humor : te zien waar we zijn en hoe we ons gedragen, in gedachte, woord en daad. De voorbijgaande aard van alles dat we ervaren. De bekroning van deze diepe tevredenheid met alles is compassie. Wanneer je het hebt, kun je het delen.
Het mooie van deze ‘vrucht’ van Yoga is dat het geen concept of intellectuele verworvenheid betreft. Zoals altijd bij Yoga is de ‘realisatie’ gegrond in puur gevoel, de eigen ervaring. Iemand die niks begrijpt van wat ik hier neerschrijf ontwikkeld Santosha evengoed; Santosha is een aspect van onze ware aard. De beoefening van Yoga biedt op heel directe wijze een weergave van Santosha aan.
Verslaving & bevrijding
“Tato Dvan dva-anabhighatahah” 
“Then, the Yogi is no longer afflicted by the pull of opposites.” – Yoga Sutras 2:48
In het begin herkent de geest zichzelf in Yoga als een verslaving aan het ‘geluksgevoel’ dat de beoefening teweeg brengt. Meer en meer ruimte wordt gemaakt; in het lichaam en in het dagelijks leven. De verslaving aan Yoga kan zich uiten door middel van schuldgevoelens over de dagen dat er niet of ‘onvoldoende’ geoefend is. Die geestesgesteldheid kan ook aanzetten tot een brandend verlangen om dieper te gaan, meer en meer te oefenen en al het andere ervoor opzij te zetten. Ambitie schiet het doel voorbij omdat ze zich richt op één extern punt; het ‘bereiken’ van een of andere toestand (of houding) is niet waar het om gaat bij Yoga.
Natuurlijk is het fantastisch om in staat te zijn dagelijks Yoga te beoefenen. Op die manier raakt het bewustzijn ervan verweven met wat we beleven als het alledaagse. De toewijding onwikkelen om dagelijks te oefenen is een levenslang proces, zelfs voor hen die iedere dag oefenen. Yoga is nooit gemakkelijk. De commitment die onmiddelijk resultaat geeft is onhechting. Onthechting waarvan? Van de houding in onszelf die van Yoga een verplichting of ambitie maakt. De Commitment wordt geleid door Compassie. Zodra de geest zich vastbijt in ‘willen’ mogen we teruggaan naar hoe het voelt op dit moment. De ademhaling, de rust. Dergelijke Yoga beoefening is mogelijk zonder matje en op ieder moment.

“Better indeed is knowledge than practice; than knowledge, meditation is better; the renunciation of the fruits of actions, is better than meditation; and immediately after such renunciation, comes peace.” – Baghavad Gita 12:12

Interesante links :

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedanta
http://www.yogastudies.org/sanskrit/tapas/
 
https://www.wisdomlib.org/definition/himsa
https://www.wisdomlib.org/definition/pashu
http://bijbelsdagboek.nl/dagboek_vandaag.php?month=05&day=22&sd=
http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/212990/hoe-lang-doet-je-lichaam-erover.html
http://www.moniquehendriks.nl/schepsels/archives/2238
https://www.vno-ncw.nl/forum/minder-vlees-eten-om-klimaat-te-redden-berust-op-misverstand?gclid=CjwKCAiA_ojVBRAlEiwAOLRxI9mlWD-99U5ONAdrWlP-wCsjO1N5fbT7dv2H4AW2NwBYOkTiQx8P0xoCgmAQAvD_BwEhttps://www.avogel.nl/blog/jicht-dieet-en-voeding-helpen/
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/158577-gehalte-urinezuur-te-hoog.html
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+2%3A1-11&version=NIV
http://theyogasanctuary.biz/svadhistana-chakra/
https://www.yogajournal.com/blog/the-buzz-on-yoga-and-alcohol
https://static1.squarespace.com/static/54482313e4b059dd18a323fa/t/57dea4a0be6594df5a8adab2/1474208929420/Hatha+Yoga+Pradipika.pdf
https://www.yogacentraal.nl/voldoende-drinken
http://bieryoga.de/english/
https://yoga-international.nu/nieuws/nieuwe-trend-nu-ook-in-nederland-yoga-met-wijn
https://www.theganjayoga.com
https://www.alcoholinfo.nl/publiek/veelgesteldevragen/resultaten/antwoord/?vraag=34
https://en.wikipedia.org/wiki/Schrödinger%27s_cat#Interpretations_of_the_experiment
https://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Richard_Feynman#”If_you_think_you_understand_quantum_mechanics,_you_don’t_understand_quantum_mechanics.
http://www.collective-evolution.com/2014/11/11/consciousness-creates-reality-physicists-admit-the-universe-is-immaterial-mental-spiritual/
http://www.yogastudies.org/wp-content/uploads/My_Fathers_Yoga.pdfhttp://www.swamij.com/yoga-sutras-11216.htm
http://www.swamivivekanandaquotes.org/2014/02/swami-vivekanandas-quotes-on-pravritti-and-nivritti.html
http://www.swamivivekanandaquotes.org/2014/05/swami-vivekanandas-quotes-on-niyama.html
http://wmblake.com/stories/mahabharata/dicing.html