“Yoga is possible for anybody who really wants it. Yoga is universal…. But don’t approach yoga with a business mind looking for worldly gain.”- ‘Guruji’ Sri K. Pattabi Jois, Ashtanga Yogacharya

De Oorsprong van Yoga

Yoga, het mee-maken van de eenheid van bewustzijn en verandering, is universeel. Met dit begrip is Yoga sinds mensenheugenis uitgedragen door de wijzen en de Yogis aan degenen die zich vanwege hun werk verloren voelden in ‘Samsara’ het draaiende wiel, de sleur van het bestaan, vanwege ‘Maya’ de illusoire stemming die als een sluier over het samengaan van bewustzijn en verandering hangt. Mensen die zich voor langere tijd terugtrokken uit de bezigheden van alledag en daarin ondersteund werden door de gemeenschap observeerden de relatie tussen de dingen en ontwikkelden van daaruit de techniek om zich naar het centrum van dat web te bewegen, niet alleen geestelijk maar ook fysiek. De fysieke component van deze langdurige observatie – de ademhaling – bracht een biochemische verandering in de hersenen teweeg, met als gevolg meditatie. Door langdurig te mediteren werden deze mensen uiteindelijk ‘zieners’ van de werkelijkheid.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2934575/

De Cosmische grap

“When you realize how perfect everything is you will tilt your head back and laugh at the sky” 

– Buddha (boeddhistisch gezegde)

De grap is dat de zieners erachter kwamen dat geen reden bestaat voor het bestaan behalve het bestaan zelf. Of, anders gezegd, alles en iedereen beweegt vanuit dezelfde leegte; en, met het verdwijnen van de individuele vorm in de dood, beweegt zich er naartoe. Het ‘verhaal’ dat mensen zich toe-eigenen om hun bestaan te rechtvaardigen is datgene dat een oneindige rondgang tussen genot en lijden veroorzaakt, het grote wiel van Samsara. De rechtvaardiging voor het bestaan en de persoonlijke beweegredenen naleven is dus helemaal niet nodig ! Het meest interessante van deze kosmische grap is dat de Rishis of ‘zieners’ die dit inzicht hadden bereikt, tegelijkertijd ook inzagen dat ook zijzelf bewogen vanuit dezelfde leegte oftewel : hun werk en bestaan was in geen enkel opzicht ‘belangrijker’ dan dat van een ander. Daarbij was ook het inzicht zelf van generlei waarde; ieder mens bewoog vanuit hetzelfde principe van bewustzijn. De functie van de Rishis was ontstaan door het spel van de illusie, men veronderstelde – onterecht – dat er ‘onwetendheid’ was en daardoor ontstond een – eveneens illusoir – gevoel van gemis : het lijden. Het leek er dus op dat de meditatie-meesters waren ontstaan om het lijden op te lossen. Ze hadden dus de onwerkelijke taak om een onwerkelijke aandoening te genezen. Wat een grap ! Geen wonder dat één van de eigenschappen van verlichting is omschreven als ‘een geluk dat niet afhankelijk is van externe factoren’ Santosha. De realisatie dat afhankelijkheid en bevrijding daarvan plaatsvind vanwege de illusiore aard van het leven staat bekend als ‘compassie’, de kern van alle vormen van Liefde. De mediterende Buddha glimlacht.

Het pad van de vrijheid

“Better than ritual practice is knowledge. Better than knowledge is meditation. Better than meditation is giving up the fruits of your actions, for that will bring peace immediately.” – Baghavad Gita 12:12

“Yogaschittavrittinerodah.” (Yoga doet verstilling neerdalen over de bewegingen van de geest) – Patanjalis’ Yoga Sutras 1:2

In de beoefening van Yoga leren we niet ‘resultaat gericht’ te zijn. Daarom is het voor mensen uit alle lagen van de samenleving zo rustgevend om aan vormen van yoga te doen. Natuurlijk nemen we onze houding en prestatiedrang uit ons werk mee naar Yoga. De beoefening van Yoga laat deze echter uit ons systeem wegsmelten; goedschiks, door het bewustzijn de ruimte te geven zichzelf te ervaren buiten ‘het verhaal’ dat het van zichzelf heeft gemaakt vanwege de functie binnen de maatschappij (het ‘ego’), of kwaadschiks, door doormiddel van complete fysieke uitputting de geest tot overgave en verstilling te brengen. Hoe dan ook, met Yoga wordt altijd het doel bereikt, er is namelijk geen ‘doel’, of anders gezegd, het doel is al bereikt. De kanttekening hierbij is dat het menselijk bestaan vragen blijft opwerpen. Yoga biedt antwoord op al deze vragen tegelijkertijd door verstilling teweeg te brengen.

Resultaten worden in onze maatschappij vooral uitgedrukt in geld. Onze houding wordt daardoor gevormd in de richting van ‘geld verdienen’. Deze houding, de over het bureau gebogen zithouding, het zware tillen en de brandende stresshouding worden tijdens de Yogales vervangen door het omgekeerde : de intens rechte zithouding, de lichte balans en de verkoelende rust. Het ‘resultaat’ van Yoga is dat we uitkomen in het midden en ontdekken dat we ons(ware)zelf daar altijd bevinden; om het handelen en het observeren heen, achter het turen naar het scherm en het waarnemen binnen de geest, tussen de werkdruk en de diepe slaap.

Afhankelijkheid vs. verbinding

A person who transcends the three modes is steady in his behavior, aloof from the temporary material body, and equally disposed towards friends and enemies…such a one is free.” – Baghavad Gita 14:25

When the last tree has been cut down, the last fish caught, the last river poisoned, only then will we realize that one cannot eat money.”
– Native ‘human being’ saying

De yoga ‘industrie’ zet miljarden om. Yogascholen worden gerund door zakenmensen die yoga-leraren in dienst nemen. Er is natuurlijk niets mis het het doen van zaken, maar het scheppen en instant houden van een schijnbare ongelijkheid (tussen vraag en aanbod) is slechts een tijdelijke fase in het vinden van het evenwicht waar Yoga voor staat. Yoga aanbieden op donatie betekent evenwicht tussen vraag en aanbod. Er is een beeld ontstaan waarin status en welzijn worden afgemeten in geld vanwege het collectieve besluit te geloven in het economisch systeem, waarin de elementen worden gezien als ‘grondstof’ en mensen als ‘consumenten’. De scheiding tussen de natuur onszelf wordt gevormd door wat we zien als ons ‘eigendom’, met als subtielste eigendommigheid natuurlijk het ego, datgene waarvan we overtuigd zijn in onze diepste gedachten. Bijvoorbeeld dat we als persoon de dood niet willen accepteren en daardoor constant moeten bevestigen dat we ‘overlevers’ zijn die ‘presteren’. De verwijdering van onze ware natuur is het meest evident in hoe we geld de macht over leven of dood hebben toegeschreven. We zouden in de natuur nog geen twee weken kunnen overleven; wat we eten, waar we wonen en hoe we ons voortbewegen : alles is afhankelijk gemaakt van geld. Yoga is in de kern een manier om onze autonomie terug te vinden en van daaruit, gezond en sterk van lijf en leden, de verbinding tussen al wat leeft te herkennen en die aan de hand daarvan op een bewuste en vreedzame manier aan te gaan.

The root of all evil

“ For the love of money is the root of all kinds of evil…”
– de Bijbel, 1 Timotheus
6:10

Het is niet mijn bedoeling om hier de ‘macht van het geld’ als iets negatiefs neer te zetten. Wel geloof ik dat het goed is de dingen te benoemen zoals ze zijn. Wanneer het over geld – de winst of het gebrek daaraan – gaat, stopt het gesprek en wordt de situatie ‘onder het tapijt geveegd’. Ga maar eens een dienst vragen wanneer je de vastgestelde prijs niet kunt betalen. Geldzaken, waaronder het simpele feit dat ieder mens -arm of rijk- op deze aardbol wordt geconfronteerd met de ‘van buitenaf’ opgelegde beperking van het geld, die ook nog eens op een extreem ingewikkelde manier kunstmatig wordt bepaald door mensen onderling, zonder daarbij rekening te houden met de natuur, worden in het duister gehouden. De beoefening van Yoga is het gadeslaan van de natuur waaruit wij voortkomen, waar we onlosmakelijk mee verbonden zijn en waarin we terugvloeien, met als resultaat innerlijke vrede, geweldloosheid, respect en liefde voor het leven en waarachtige verbinding. Yoga is het licht zien en ervaren !

Op donatie

To give real service you must add something which cannot be bought or measured with money, and that is sincerity and integrity.” – Douglas Adams

De zieners, monniken en Yogis die zich afzonderden van de wereld om in meditatie te gaan, accepteerden geen systematische betalingen omdat ze zagen hoe de mensheid erdoor in de greep raakte. Donaties creëren een speciale band tussen gever en ontvanger; de ontvanger is er verantwoordelijk voor dat de vrijwillige goede daad van de gever deel blijft uitmaken van de intentie waarmee ze gegeven zijn. De Boeddha zelf bedelde zijn eten dagelijks bij elkaar en dat was niet omdat hij geen ‘belangrijke’ functie binnen de maatschappij had. Hun boodschap en dienst aan de maatschappij was om mensen te laten zien hoe hun beperkte zelf-beeld ‘los te laten’ en een ruimtelijker kijk op zichzelf en het leven te ontwikkelen. Hun voorbeeld was het loslaten van hebzucht door alles en iedereen te beschouwen als zichzelf. Daarmee deelden zij dus alles wat zij ontvingen in gelijke mate met anderen. Mooie voorbeelden en inspiratie voor wat we doen voor de Yogalessen bij Lokah zijn :

José Mujica (oud-president van Uruguay) doneerde 90% van zijn toegeschreven salaris aan goede doelen om de armoede in zijn land te bestrijden. Iets minder hedendaags : Mahatma Gandhi leefde een simpel bestaan, maakte oa zijn eigen kleren (op latere leeftijd) en zijn ashram (Yogaschool) werd betaald door donaties.

Donatie voor Yogalessen bij Lokah

“Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.” – Oprah Winfrey

Lokah moedigt je aan om na te denken over het idee van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ dat aan het hart van werkelijke Yoga raakt. Het moedigt je aan om bij te dragen wat je kunt en om dat te doen binnen jouw eigen grenzen; opnieuw een grondbeginsel van de beoefening van Yoga. Lokah is een Yogaschool waar de lessen ‘op donatie’ zijn. Jij bepaalt voor de les  zelf wat je op dat moment wilt of kunt geven.  De Yogales begint op dat moment al, je mag direct bij jezelf te rade gaan. We zijn allemaal gelijk. We hebben elkaar nodig, in die zin dat we samen één geheel als mensheid vormen.  Voor elkaar zorgen is dus precies hetzelfde waard als voor jezelf zorgen. Wat is  de zelfzorg die Yoga jou biedt je werkelijk waard ?

Die vraag keer op keer stellen is een onderzoek naar jezelf en je toewijding aan de beoefening van Yoga. Dat kan confronterend zijn, voor jou en ook voor ons als Yogaschool. Wij hebben besloten dat we vooral willen dat iedereen altijd een Yogales kan krijgen, of ze nu even krap bij kas zitten of niet. Yoga leert ons om de confrontatie met ‘ongemakkelijke’ momenten aan te gaan en zelfs te verwelkomen, aangezien het juist die dingen zijn waar we het meeste van leren. Heb jij wel eens een ‘gemakkelijke’ Yoga-houding meegemaakt ?

In de wereld waar we als consumenten gewend zijn om producten voorgeschoteld te krijgen wordt ieder product beoordeeld aan de hand van de prijs-kwaliteit verhouding. In Lokah zien we Yoga niet als ‘product’. Yoga is iets dat een ieder van ons ‘mee-maakt’.
Zo zijn wij ook allebei aanwezig tijdens de lessen, jij en ik. We leren van elkaar, met elkaar.  Jouw donatie is je intentie voor de les die je wilt ontvangen.

Onze intentie is gericht op vrede en geluk voor ieder levend wezen, Yoga voor iedereen ! (30% van ieder bedrag dat wordt gedoneerd gaat in ‘de pot’ van Lokah. Uit deze pot zullen we doneren naar goede doelen zodat jouw positieve intenties zullen worden vervuld.)

“Lokah Samastah Sukhino Bhavantu.” (moge alle wezens in geluk leven)
–  Auteur onbekend.

Shantih,

Mo Shantih Stipsen

Buddha statue holding a begging bowl, Luang Prabang, UNESCO World Heritage Site, Laos, Indochina, Asia

interessante links :

https://www.visualistan.com/2015/11/the-billion-dollar-business-of-yoga.html

https://www.statista.com/topics/3229/yoga/

https://www.elephantjournal.com/2013/12/why-i-teach-yoga-by-donation/

http://yogabydonation.org/events/